Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rikini Yoga

Yoga dig mjuk, frisk och levande!

Namaste

Jag är Samayogalärare sedan år 2009 vilket innebär en

yogaform vars grund ligger i den

yogiska filosofin Vedanta. 

Den fysiska yogan är en blandning av

Hathayoga, Yinyoga & Ayurveda.

Jag kallar det numer för Yin & Yang där Yin står för de stilla positionerna där vi inte aktiverar musklerna och Yang står för det dynamiska och aktiva.

I klasserna använder jag mina samlade kunskaper

från dessa områden. Vi jobbar med de olika elementen jord & vatten, eld, luft & rymd, med aktiva Yang-poser som stilla Yin.

Tillsammans med andning och närvaro

försöker vi skapa balans i nervsystemet och i sinnet så att vi kan komma i kontakt med vår

djupaste essens där vi alla

är förenade. Som bonus får vi rörliga, mjuka, hälsosamma kroppar

och förhoppningsvis lugnare sinnen.

I de rena Yinyogaklasserna sitter vi minst 5 minuter i varje position och tränar oss i att observera kropp, känslor och tankar, att stanna kvar i obehag och acceptera det som är med "loving

kindness and care" - Jamtse

Genom att sitta länge i olika positioner kommer man åt ligament och bindväv vilket stimulerar, stärker och skapar rörlighet i kroppen. Det är också en slags kroppsmeditation som hjälper dig att stilla sinnet och skapa flöde i energimeridianerna, Nadis.

Om Shanti